Se systémem Merlo CDC se bezpečnost stává standardem

Merlo, trvalý zastánce maximální bezpečnosti, zavádí systém M CDC jako standard

Se systémem Merlo CDC se bezpečnost stává standardem

Systém Dynamické kontroly zatížení je u řady Turbofarmer nabízen jako běžný standard. Čidlo, umístěné na každém příslušenství vyráběném v rámci skupiny Merlo, zajišťuje jeho automatické rozpoznání a zasílá údaje z příslušenství do řídicí jednotky M CDC.

Na obrazovce v kabině se zobrazují základní pracovní parametry, jako jsou hmotnost nákladu, délka vysunutí ramene, úhel náklonu ramene a index stability stroje. Pracovník obsluhy je díky barevnému ukazateli pohybujícímu se v rámci zátěžového diagramu a pracujícímu na principu semaforuneustále informován o momentální úrovni bezpečnosti.

Zelený ukazatel značí maximální bezpečnost, žlutá barva pracovník upozorňuje na nutnost zvýšené opatrnosti. Pokud se objeví ukazatel v červené barvě, systém M CDC zablokuje veškeré pohyby, které by mohly dále snížit bezpečnost stroje. Uživatel může pokračovat v práci až poté, co navrátí pracovní parametry zpět do požadované bezpečné zóny.

Nové parametry řídicí jednotky M CDC umožňují rychlé a plynulé provádění nakládacích prací a vedou tak k optimalizaci produktivity. Systém M CDC je v činnosti, i když se stroj pohybuje, čímž převyšuje bezpečností standardy EN15000 a zajišťuje maximální bezpečnost ve všech situacích.

  • Systém na špičkové úrovni: bezkonkurenční výkonnosti překračující požadavky normy EN15000.
  • Chráněná třemi mezinárodními patenty.
  • Příslušenství Merlo vybavené čidly: zaručená bezpečnost a funkčnost.
  • Čidlo příslušenství: řídící jednotka nainstaluje zátěžový diagram zajišťující maximální bezpečnost provozu.
  • Displej: zobrazuje v reálném čase základní pracovní parametry. Umožňuje pracovníkovi obsluhy okamžitě reagovat na dané podmínky.
  • Intuitivní uživatelské prostředí: barevný ukazatel informuje uživatele o momentální úrovni bezpečnosti.
  • Příslušenství bez CDC: ruční výběr příslušenství nevybaveného čidlem umožňuje obsluze pracovat v naprosto bezpečných podmínkách - maximální všestrannost.
  • Vážící systém: měří a ukládá do paměti hmotnost nákladu, ruční i automatický režim vážení.
  • Možnost nastavit hmotnost příslušenství jako táru: jednodušší použití, větší přesnost.
  • Se systémem Merlo CDC se bezpečnost stává standardem
Máte dotaz? Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.